electric-technician-job_1426-1355

„Tehetséghiány” és a munkaerő-piaci elvárások

A munkaerő-piacot ma egy alapvető ellentmondás határozza meg: a tudásintenzív területen munkaerőhiány mutatkozik, még a munkanélküliség oka a készség-deficit.

Még Magyarországon jelenleg 3,8 % a munkanélküliségi ráta, addig a Manpower éves kutatása alapján 2017-ben a munkaadók 57%-a nyilatkozott úgy hazánkban, hogy nehézséget okoz az üres álláshelyek betöltése a megfelelő szakemberek hiánya miatt. Ennek alapján jelenik meg problématerületként a tehetséghiány, azaz a „jó közül is kitűnő” munkaerő hiánya mind Magyarországon, mind globálisan.

A munkaerőhiány kifejezés mellett létjogosultságot látszik nyerni ily módon a tehetséghiány fogalma is, abban a nexusban, hogy „a jó munkaerő is tud nagyon értékes lenni, de csak a saját területén belül, viszont a tehetséges munkavállaló folyamatosan újra tudja magát reprodukálni és mindig a szükséges állapotnak megfelelő helyzetben áll helyt és teljesít jól”.

Ily módon a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepét akkor töltheti be, ha a jövő kihívásaihoz alkalmazkodni tudó, rugalmasan alkalmazkodni képes (reziliens) munkavállalókká engedi fejlődni a ma iskolájának diákjait.

Indokolt mindezen szemléletváltás annak viszonylatában is, hogy előrejelzések szerint a diákok 65%- a már olyan területen fog dolgozni, ami ma még nem is létezik. A technikai fejlődés hatására már most is megmutatkozik a munkaerőpiac átalakulása, szakmák szűnnek meg, miközben új területeken válik szükségessé a szakképzett munkaerő bevonzása. Prognózisok szerint a „Készségek forradalma” írja át a munkaerő-piacot, melynek részeként a „technológia felváltja a rutinszerű szellemi és kézi gyakorlati feladatokat, így az emberek kevésbé megszokott és szerteágazóbb szerepeket tölthetnek be. A kreativitás, érzelmi intelligencia és a kognitív rugalmasság lesznek azok a készségek, amelyek kiemelik az emberi erőforrást és lehetővé teszik, hogy a gépek fölé emelkedhessenek, ahelyett, hogy azok leváltanák őket. A humán erőforrás ily módon történő felértékelődése hatására a vállalati tehetségmenedzsment területének prosperálása is megfigyelhető.

Hozzászólás nem lehetséges