sztst (2)

Tehetséggondozás a szakképzésben

Hazánkban a tehetséggondozás, mint oktatási-nevelési terület, kiemelt figyelmet kap, megvalósulását számos szervezet és program magas szakmai tartalommal támogatja. Ugyanakkor mégsem képes az ország a tehetségek megtartására, rendkívül alacsony vonzerővel bír a kiemelkedő képességű, innovatív munkaerő számára. Jól jelzi mindezt, hogy a szakképzésben a tehetséggondozás kevésbé hangsúlyos terület, mint a köznevelés egyéb
színterein, és elsősorban a versenyfelkészítésben determinálódik.

Az iskolák tehetségképe a klasszikus megnyilvánulási formákra fókuszál (Gyarmathy, 2015), miközben számos területen a potenciálból nem lesz produktum azon katalizátorok hiányában, amelyek a kimagasló teljesítmény képességeken felüli, intraperszonális területeit céloznák. Hazai kutatási eredmények (Kalocsai-Hörlich, 2109) felhívják ugyanakkor arra is a figyelmet, hogy szakképzés területén a tehetséget szakmai affinitásként definiálva, leginkább a tanári intuíció, személyes benyomás, megérzés alapján vélik azonosíthatónak, nem jellemző a rendszerszerű, méréseken alapuló tehetségszűrés. Magának a tehetséggondozásnak fontos terepe a vállalati szféra által támogatott szakmai versenyek, valamint az egyéni szponzorációs tevékenység is.

A kutatás a HUCER 2020 Konferencián került bemutatásra. Megtekintés →

Hozzászólás nem lehetséges