Jó gyakorlat

Tutorálás

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  A Matehetsz tutorsegítő rendszere a Nemzeti Tehetség Program keretében 2017 januárjától kezdődően Magyarország teljes területén egyenletes területi lefedettséget biztosító tutorhálózatot alakított ki és működtet. A tutorsegítői szerepkör új fejlesztése a hazai tehetségsegítésnek, amely mára már rendszerként és egyedi megoldásaiban is a tehetséggondozás jó gyakorlataként mutatható be. A tutor a tehetséges, a programba
beválogatott tanulóknak (a tutoráltaknak) a következőkben segít:
·         a tehetséges fiatal számára szükséges tehetségsegítői komplex szempontrendszert alkalmazza, egy éven keresztüli személyes kíséréssel, segítő beszélgetéssel, személyre szabott koordinációval;
·          a tehetséges fiatal kiemelkedő tehetségterületeinek fejlesztéséről, gazdagításáról gondoskodik, segíti egyéni és csoportos programokban lehetséges részvételét;
·         segíti a tanuló térségi vagy országos, nemzetközi programokba való bekapcsolódását.
A tutor segíti, támogatja a tutoráltat (és az őt fejlesztő pedagógusokat, kollégákat) az egyéni fejlesztési terve megvalósításában. Nem elvárás, hogy a tutor a legjobb szakembere legyen a tutorált tehetségterületének. Annál inkább kompetens abban, hogy a megfelelő információk birtokában, ismerve a tutorált erősségeit, fejlesztendő területeit, céljait, családi és iskolai hátterét, a lehető legtöbb támogatást nyújtsa személyesen, írásban, egyénileg vagy csoportban – a szükséges mértékben és a kellő időben bevonva, mozgósítva a tutorált szüleit, osztályfőnökét, szaktanárát, kortársait.
Várható eredményekA tutor empatikusan, segítőn, pozitív hozzáállással támogatja a tutorált előmenetelét, a számára szükségesnek látszó megoldást keresi, konstruktív kritikai érzékkel, és képes hatékony visszajelzést is adni a tutorrendszer résztvevőinek. A program egyéni fejlesztési célok kitűzésével és megvalósításával célzottan segíti a tehetségek kibontakozását.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyag
Jó gyakorlatok a tutorrendszerben
Forrás  tehetseg.hu
Intézmény neveMagyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)
Intézmény címe1118 Budapest, Budaörsi út 119/b
E-mail elérhetőséginfo@tehetseg.hu
Telefonszám06-1-920-6070
Honlaphttps://tehetseg.hu/