Jó gyakorlat

Kreátor Színházpedagógiai Műhely és Fórum színházi jógyakorlat

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  Színházi nevelés, mint tehetséggondozás
− Interperszonális hatás – a teljes személyiséget gazdagítja – tehát: facilitátor is!
− Gyorsítja az ismeretek befogadását, tapasztalati tudásra épít- tehát: akcelerátor is!
− Alap: a játék, a mimézis és a „mintha” – ez védettséget ad! – és: élményközpontúságot!
− Kihívások: hogyan?
• Egyik út: Emeld a játszót! komolyabb kihívásokkal, a korosztályra jellemző műveltségi szint meghaladásával!
• Másik út: Provokáld a játszót! – provokatív a tér, a történet, maga a színházi forma!
• Harmadik út: Szembesítsd a játszót! – önreflexió, önfelismerés, beazonosítás elvonatkoztatás!
Az Augusto Boal-féle fórum színházi forma, azaz az Elnyomottak színháza:
− Egy kilátástalannak tűnő helyzetet jelenítünk meg, melybe a néző jelenetenként beleavatkozhat, javaslataival alakíthatja a játékot.
− A cél: a főhőst kihozni a krízisből, a konfliktust feloldani, pozitív megoldási mintát mutatni.
− A szereplők eljátsszák a néző javaslata szerint a krízis feloldását.
− Elvárás- kihívás:
• a főhős döntéseinek analizálása- a döntési lehetőségek feltárása;
• a néző szembesítése a kilátástalannak tűnő élethelyzet megoldásaival,
önreflexió és annak hasznosítása;
• empátia, szociális érzékenység, tolerancia fejlődése;
• reális énkép, az egyéni szükségletek felismerése, önérvényesítés.
Várható eredményekA „gáspáros” innováció:
− gazdagítja a humán tananyagtartalmakat;
− támogatja a kooperatív, interaktív tudásátadást, érzékenyít;
− a mentális gondozás látens területeit gazdagítja;
− nem direkt hatásban mérhető a személyiségfejlesztés, hosszútávon hoz eredményt.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyag  
Forráshttps://ntk.hu/wp-content/uploads/2021/11/MTM-ek_tapasztalatai_es_eredmenyei_20216-21.pdf  
Intézmény neveKecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikum
Intézmény címe6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
E-mail elérhetőséggaspar@kszc-gaspar.hu
Telefonszám+3676480744
Honlaphttps://kszc-gaspar.hu/