sztst4

Életpályaépítés és tehetséggondozás

Pályára orientálódni egy fejlődési folyamat eredménye, mely során minél többféle területet megismerve a diákok személyiségükhöz, érdeklődésükhöz, képességeikhez illő életpálya építését kezdhetik meg továbbtanulásuk által. Mindez a tehetségkibontakoztatás, az egyéni erősségek felismerése és adekvát használatának segítése kapcsán a tehetséggondozásban is meghatározó szereppel bír.