Szakmai tanácsadás

Intézményi tehetségkoncepció kialakítása

Az intézményi tehetségkoncepció kialakításához egy előzetes helyzetértékelés készül, melyet követően szaktanácsadóinkkal közösen kerül kidolgozásra a koncepció (tehetséggondozás területei, módszerek és eszközök, személyi és tárgyi feltételek, értékelés és hatásvizsgálat, minőségbiztosítás, fenntarthatóság).

Tehetségpont regisztráció, minősítési eljárás

Az intézmény Tehetségponttá válásának segítése: helyzetértékelés, célok meghatározása, módszerek és eszközök azonosítása által. A már regisztrált Tehetségpontoknak szakami támogatás az akkreditációra történő felkészüléshez.

Jó gyakorlatok kidolgozása, adaptálása

Az oktatásban, a szakképzésben vagy azon kívül alkalmazott tevékenység, amely hozzájárul ahhoz, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok felfedezzék, kibonthassák és megélhessék a különböző területeken tehetségüket. Az intézményi jó gyakorlatok kidolgozását, vagy más intézmények jó gyakorlatának átvételét, a célcsoport igényeire alakítását segítjük.

Szakmai hálózat

A Szakképzési Tehetségsegítő tanácsnak kimelet célja, hogy a szakképzésben dolgozó oktatók tehetséggonodzási gyakorlatok bővítését segítse, a pedagógusok módszertani felkészültségéhez szakma programokkal, kutatási eredmények publikálásával hozzájáruljon.