sztst_tanacsadas

Projekt megvalósításának tapasztalatai

A Szakképzési Tehetségsegítő Tanács a szakképzésben megvalósuló tehetséggondozás specifikumaira fókuszáló szakmai szervezetként a Nemzeti Tehetség Program támogatásával az NTP-HTTSZ-21-0017 azonosítószámú, Tehetségmenedzsment a szakképzésben elnevezésű programja keretében a szakképző intézményekben alkalmazható tehetségazonosító és – fejlesztő munka szakmai ajánlásainak kidolgozását, jó gyakorlatok megosztását, az intézményi tehetségkoncepció kialakításának támogatását, a szakképző intézmények egyéni tehetségmenedzsment rendszerének tervezéséhez szakmai keretek és gyakorlati szempontok meghatározását valósította meg.

Az SZTST célja, hogy a szakképző intézmények tehetséggondozó tevékenységében egyaránt érvényre jussanak szakmai szempontok és az intézmény célcsoportjának speciális igényei, szükségletei. A szakképzésben megvalósuló tehetséggondozó munka eredményesebbé tételét szakmai ajánlásokkal, a Szakképzés 4.0 célkitűzéseit figyelembe véve intézményi tehetségmenedzsment rendszer kialakítását támogatjuk, biztosítva a naprakész információkhoz való hozzáférést, a hálózati együttműködés lehetőségét.

A program célkitűzése volt, hogy segítsük a szakképző intézményekben egységes szakmai elvek mentén az intézményi specifikumok figyelembevételével a tehetséggondozás szemléletének formálását, a szakmai munka megvalósítását. 

Honlapunkon elérhető szakmai tartalmak:

  • Tehetségmenedzsment rendszer kialakításának támogatása
  • Könyvajánló
  • Tehetséggondozó programokon használható eszközök

A szakmai anyagok mellett konzultációs lehetőséget biztosítottunk, ami által a szakemberek korszerű ismeretekkel és módszerekkel bővíthették eszköztárukat. Az intézmények számára szakmai programokat szerveztünk, ahol a nevelőtestület nagy része együttesen szerezhetett rálátást a tehetséggondozás speciális területére, a Tehetségpont alakítás előnyeire. Az intézményi tehetségkoncepció kialakításához kérdőívet biztosítottunk, így segítettük az intézményi tehetségcél megfogalmazását, a megvalósítás tervezését.

Szakmai fórumunk kiemelt témák köré szerveződött, ahol szakképző intézmények oktatóinak, tehetséggondozó szakembereknek lehetősége nyílt az előadások mellett máshol működő jó gyakorlatok megismerésére, a tapasztalatcserére is. Továbbá szupervíziót biztosítottunk a tehetséggondozó szakembereknek. 

A meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása: a szakképzéshez kapcsolódóan jelenleg minősített tehetséggondozó munkát 99 intézmény végez, jó gyakorlataik értékes kiindulópontként szolgálnak azon intézményeknek, ahol kevésbé strukturált még a tehetséggondozó tevékenység. Jó gyakorlat felhasználási és adaptációs szabályzat létrehozását követően ezen jó gyakorlatok összegyűjtését és rendszerezését valósítottuk meg, a jó gyakorlatok számára kereshető adatbázist hozunk létre honlapunkon.

Köszönjük az intézményeknek és a tehetséggondozó kollégáknak az inspiráló kérdéseket, az innovatív visszajelzéseket, a közös gondolkodást és aktív együttműködéseket.

Cimkék:

Hozzászólás nem lehetséges