sztst (2)

Tehetséggondozás a szakképzésben

Hazánkban a tehetséggondozás, mint oktatási-nevelési terület, kiemelt figyelmet kap, megvalósulását számos szervezet és program magas szakmai tartalommal támogatja. Ugyanakkor mégsem képes az ország a tehetségek megtartására, rendkívül alacsony vonzerővel bír a kiemelkedő képességű, innovatív munkaerő számára. Jól jelzi mindezt, hogy a szakképzésben a tehetséggondozás kevésbé hangsúlyos terület, mint a köznevelés egyéb
színterein, és elsősorban a versenyfelkészítésben determinálódik.

tehetsegmenedzsment3

A tehetségmenedzsment alapelvei

Komplexitás, tevékenységfókusz, inkluzivitás, rendszerszintű együttműködés és hosszú távú szemlélet, felelősség elve. Milyen kereteket jelöl ki mindez az intézményi tehetségmenedzsment gyakorlatában?

girl-offering-bread-tray_23-2147984950

Az érzelmek szerepe a szakmaszeretetben

A flow-élményt jelentő elmélyült cselekvés mindössze egyik összetevője a boldogságnak. A közel négy évtizede útjára indult pozitív pszichológia mára már kikristályosodott alapelvei szerint a boldog élethez pozitív érzelmek, elmélyült tevékenységre való képesség és tartalmas élet szükséges, melyek felerősítik egymás hatását.

sztst_pedagogus

Pedagógusok a tehetséggondozásról

A pedagógusok vélekedése és hiedelme a tehetségről meghatározza azt, hogy mit tartanak fontosnak a felismerés, a fejlesztés és a támogatás során.

Mindez befolyásolja azt is, hogy a differenciált tanítás kapcsán milyen módszereket alkalmaznak, valamint determinálja, hogy az általuk megvalósított tehetséggondozó tevékenységek túlmutatnak-e a kognitív készségek fejlesztésén. A pedagógusok előzetes hiedelmei rejtett forgatókönyvként működnek, megjelenhetnek a pedagógiai magatartásukban, hátráltathatják az innovatív pedagógiai gyakorlatok elterjedését és a komplex tehetséggondozó programok fontosságának felismerését is. A kutatás nyomán azonosítható, hogyan hat az iskolák tehetséggondozó munkájára a pedagógusok tehetségesekkel kapcsolatos attitűdje, hogyan hatnak a pedagógusok hiedelmei a tehetségazonosítás és a tehetséggondozás folyamatára.

Letöltés

sztst_utmutato

Útmutató a tehetséges tanulók integrált neveléséhez

A tehetség atipikus fejlődést jelent, mely során az átlagostól eltérő működésmód jellemző. Míg egyes területeken a tehetség már kisgyermekkorban megnyilvánul, más területeken csak a serdülőkorban jelenik meg. Több tényező befolyásolja, hogy a tehetség az életszakasz mely pontján bukkan fel, a megjelenést befolyásoló hatások közé tartozik, hogy a képességekkel kapcsolatban milyen követelmények, elvárások tartoznak a tehetségterülethez.

sztst4

Életpályaépítés és tehetséggondozás

Pályára orientálódni egy fejlődési folyamat eredménye, mely során minél többféle területet megismerve a diákok személyiségükhöz, érdeklődésükhöz, képességeikhez illő életpálya építését kezdhetik meg továbbtanulásuk által. Mindez a tehetségkibontakoztatás, az egyéni erősségek felismerése és adekvát használatának segítése kapcsán a tehetséggondozásban is meghatározó szereppel bír.

sztst2

Tehetséggondozás a szakképzésben- jogi keretek és lehetőségek

Magyarországon mind a köznevelés, mind a felsőoktatás esetében kiemelt feladatként jelenik meg a tehetséggondozás, ezt segítendő magas szintű hálózati együttműködés jellemzi a magyar tehetségsegítő rendszert, számos hazai és külföldi forrás áll rendelkezésre a tehetségtámogató programok támogatására, ugyanakkor mégsem képes az ország a tehetségek megtartására, és rendkívül alacsony vonzerővel bír a kiemelkedő képességű, innovatív munkaerő számára.