tehetsegpalyazat

Nemzeti Tehetség Program pályázatai

Kiírásra kerültek a 2022. évi Nemzeti Tehetség Program pályázatai, március 21-e a beadási határidő.

A Nemzeti Tehetség Program 2022. évi felhívásai az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő oldalán érhetők el. Szakképző intézmények által pályázható kategóriák:

.

A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása (NTP-TFJ-22)

Köznevelési intézményekben megvalósuló, a tanórán kívüli tehetséggondozó (érdeklődésfelkeltő, szemléletformáló) munkát és a tanulók képességkibontakoztatását segítő tárgyi eszközfejlesztés (így pl. táblajátékok, logikai, szellemi társasjátékok, kártyák, mérőeszköz, makett, modell stb.) támogatása különböző tehetségterületeken, a szakmai szempontokon alapuló megalapozottabb, kiegyensúlyozottabb fejlesztés érdekében.

A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 8.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.


A speciális fejlesztést célzó programok támogatása (NTP-SPEC-22)

▶Tematikus tehetségterületekhez kapcsolódó, tömbösített, hazai és határon túli tehetséggondozó programok megszervezésének és lebonyolításának támogatása.
▶A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó, hagyományaik; szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló tehetséggondozó, hazai és határon túli programok megszervezésének és lebonyolításának támogatása.
▶Kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő, integráló környezetben megvalósuló tehetséggondozó, hazai és határon túli programok megszervezésének és lebonyolításának támogatása.
▶Sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó, hazai és határon túli programok megszervezésének és lebonyolításának támogatása.
▶Nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális tehetséggondozó, hazai és határon túli programok megszervezésének és lebonyolításának támogatása.

A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.


Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása (NTP-TMV-22)

A 2022/2023. tanévben magyarországi, vagy magyarországi és határon túli, magyar anyanyelvű köznevelési/szakképző intézményben tanulók számára meghirdetett többfordulós országos, vagy országos és Kárpát-medencei meghirdetésű, a Nemzeti alaptantervre, valamint az érettségi vizsga általános és részletes vizsgakövetelményeire épülő, de azon túlmutató követelményeket magába foglaló hagyományos és online tanulmányi, vagy művészeti (zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti, irodalmi), vagy szakmai versenyek megrendezésének támogatása.

A pályázati kiírás keretében csak olyan verseny támogatható, amelynek döntője Magyarországon kerül megrendezésre.
A pályázat kötelező programeleme: a verseny döntőjében helyezést elérő versenyzők tárgyi díjazása.

A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.


A hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok diákolimpiákon és világversenyeken való részvételének támogatása (NTP-NTMV-22)

A hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyar fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi vagy
szakmai világversenyeken való részvételének támogatása.

A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Hozzászólás nem lehetséges