mtm

Minősített Tehetséggondozó Műhelyek – szakképzés I.

Az MTM olyan nevelési-oktatási intézmény, amely kiemelten tehetséges tanulók gondozását támogató szakmai csoporttal („tehetséggondozó szakmai csoport”) és programmal rendelkezik. Bemutatjuk az MTM-címmel rendelekző szakképző intézményeket.

Az MTM intézményekről A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek tapasztalatai és eredményei (2016–2021) kiadványból tájékozódhat, a kiemelések forrása a kiadvány.

Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikum hitvallása: a teheséget keresni kell!
− Czeizel professzor gondolata: a tehetség nem feltétlenül tör utat magának.
− Inadekvát azonosítási szempontok helyett (jól tanul, motivált, szívesen versenyez) komplex tehetséggondozó programok kellenek.
− Rendszer-jellegű azonosítás szükséges moderátorokkal (iskolapszichológus, mentálhigiénés tanár).

Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Technikum bemutatkozásából:

“Az intézmény tehetséggondozó munkája elsősorban a műszaki és természettudományokhoz kapcsolódik. A különböző, tehetséggondozó programunkhoz is kapcsolódó pályázatok segítségével is folyamatosan gazdagítjuk tevékenységünket. Több tehetséggondozó körünk működik informatika, elektronika, természettudományos területen. A tanulók elmélyülnek új technológiák felfedezésében, programozásban, robotikában, a fizika, kémia biológia kísérletek és mérések világában. Tehetséges tanulóink bemutatókat tartanak, kísérleteket végeznek beiskolázási rendezvényeinken, a Szakmák Éjszakáján. Több tanulónk szárnya alá veszi osztálytársait és mintegy mentorként segíti azok tanulását. Ennek a tevékenységnek az elindítását önmaguk a tanulók kezdeményezték. A matematika, kémia és robotika területén az érdeklődő általános iskolás tanulók számára is indítunk szakkört, melyekben a pedagógusok mellett a tehetséges tanulóink fontos szerepet kapnak.”

Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium tehetséggondozó tevékenységének összegzése:

Tehetséggondozással a megalakulás óta foglalkozunk. Tanulóink számára az oktatás-nevelés minden részterületén tudatos tehetséggondozó programot alakítottunk ki. Sokszínű, komplex tehetséggondozó tematikus programokkal biztosítjuk a kiemelt tehetségterületek (logikai-matematikai, nyelvészeti, természeti és interperszonális) fejlesztését. Gazdagítás és differenciálás tevékenységi körben foglalkozunk a tehetséges tanulókkal.
a) Mélységben történő gazdagítás: több lehetőséget kínálunk a tanulóknak tudásuk és képességeik bővítésére, alkalmazására (szakkörök, emelt szintű felkészítők, versenyfelkészítők, egyéni foglalkozások, műhelymunkák stb.).
b) Tartalmi gazdagítás: az iskolai struktúrában, a tananyag „megszerkesztésében” nyilvánul meg (pl. két tanítási nyelvű osztályok, utolsó két évben speciális osztályok stb.).
c) Kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztése felfedező és interdiszciplináris környezetben: pályaorientáció, önismeret, csoportos problémamegoldás fejlesztése; művészetek.”

Győri Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Technikum tevékenységének bemutatása.

“A Hild iskola Minősített Tehetséggondozó Műhely, Akkreditált Kiváló Tehetségpont és az Európai Tehetségpont hálózat tagja is. Az intézményben nagy hagyománya van a képzési profilba illeszkedő szakirányú tehetséggondozásnak. Ezen kívül a matematikai-logikai, a vizuális és az idegennyelvi tehetségterületeken való fejlesztés vált prioritássá. Az építészeti szaktárgyi versenyek országos örök ranglistáján a Hild az első helyen áll. Az emelt szintű szakmai érettségik 90% feletti aránya is az itt folyó munka magas színvonalát és igényességét igazolják.”

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek tapasztalatai és eredményei

kiadvány letöltése

Minősített Tehetséggondozó Műhelyek – szakképzés II. →

Újabb szakképző intézményt nyerte el az MTM-címet →

Hozzászólás nem lehetséges