Jó gyakorlat

Egyéni tanácsadás

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  2017-től kezdődően a MATEHETSZ Egy országos lefedettségű tehetség-tanácsadói hálózatot épített ki, amely több száz pedagógus és pszichológus szakember bevonásával biztosítja több ezer fiatal e szolgáltatáshoz való hozzájutását. A tehetség-felismerést és fejlesztést, valamint a folyamat sikerességét támogató életvezetési/életviteli tanácsadás lényeges hozzájárulás ahhoz, hogy a tehetségígéretek a lehető legtöbbet valósítsanak meg lehetőségeikből, saját örömük és az össztársadalmi haszon érdekében egyaránt. A tehetség-tanácsadás fő célja, hogy a pszichológiailag alapvetően egészséges személyeknek segítsen fejlődési és
szituációs problémáik megoldásában.” A tanácsadások célja lehet:
·         tehetség-orientáció
·         önismeret bővítése
·         pályaismeretek bővítése
·         képességek mérése
·         érdeklődés, motiváció kiderítése, felkeltése
·         személyiség vizsgálata
·         fejlesztési irányok megtalálása
·         képzők, pedagógusok, szülők számára információ nyújtása
·         képzők, pedagógusok, szülők bevonása a fejlesztési folyamatba
·         beszélgetés ösztönzése a diákok között, valamint a diák-pedagógus-szülő között
·         osztályfőnöki munka segítése segédanyagokkal
A tehetség-tanácsadás maximális időtartama 5 óra, melyet a fiatal kora és egyéb szempontok alapján a konzul-tációt megelőzően a szakember és a fiatal/törvényes képviselője által közösen egyeztetett ütemezésben tartanak meg.
Várható eredményekA tehetség-tanácsadás során a szakember saját szakmai megítélése alapján különböző eszközöket, méréseket alkalmazhat annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjon a fiatal tehetségterületeiről, személyiségéről, igényeiről. A tehetségtanácsadáson történtekről szakmai összefoglaló készül, amely alapján ajánlás készül a fiatal tehetségterületeinek támogatására és egyes kiegészítő területek fejlesztésére.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyag
Forrástehetseg.hu 
Intézmény neveMagyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ)
Intézmény címe1118 Budapest, Budaörsi út 119/b
E-mail elérhetőséginfo@tehetseg.hu
Telefonszám06-1-920-6070
Honlaphttps://tehetseg.hu/

Hozzászólás nem lehetséges