Jó gyakorlat

Portfólió

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  A szakmai vizsga részeként meghatározott portfólió dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási folyamat (szakmai oktatás) során keletkeznek, így képet adnak a tanulónak az adott szakterületen szerzett tudásáról, tapasztalatáról, eredményeiről, mely ezáltal segíti a tanuló számára is saját teljesítményének, fejlődésének nyomon követését.
A portfólió dokumentumai a szakmai oktatás során és azon kívül megvalósuló szakmai és személyes fejlődést „igazoló”, illetve bemutató produktumok, illetve azokat prezentáló művek, alkotások (ppt, fotó, videó, könyv, weboldal, szakmai rendezvények, gyakorlati munkák, tanulói munkanapló, projektmunkák, bemutatók, előadások, külföldi mobilitási programok, versenyek, stb.). A portfólió részét képezhetik továbbá azok a reflexiós elemek, melyek a saját fejlődési, tanulási folyamat detektálását, a tapasztalatok feldolgozását, a szakmai fejlődési út állomásait és a tanulási folyamat összegzését involválják.
A portfólió dokumentumai így lehetőséget biztosítanak az oktatóknak, szakembereknek, hogy a kiemelkedő teljesítményű tanulókat azonosítani tudják, valamint tehetségfejlődésük folyamatát azonosítsák.
Portfóliókészítés szakmaspecifikus dokumentumai-nak és értékelési szempontrendszerének kidolgozásával az azonosítás és nyomon követés támogatható.
Várható eredményekJól kidolgozott szakmai portfóliók, tehetségazonosítás és nyomon követés eszközrendszerének kialakítása.
A portfólió a vizsgafeladat része (tanulási és értékelési eszköz), ugyanakkor a portfóliókészítés szempontjainak megismertetése által életpálya-tervező és személyes brandépítést segítő funkciója is megerősíthető, a tanulói eszköztárba beépíthető. tanulási
Egyéni preferenciák feltérképezését segíti, hozzájárul a célmeghatározáshoz és döntéstámogatáshoz, visszajelzések és önreflexiók által a fejlődési folyamat támogatását szolgálja.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyag
Forrás
Intézmény neveSzakképzési Tehetségsegítő Tanács
Intézmény címe
E-mail elérhetőség
Telefonszám
Honlap

Hozzászólás nem lehetséges