Jó gyakorlat

A környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere

Program típusaEgyéni fejlesztés / Csoportos fejlesztés / Verseny
Tehetségterület  logikai-matematikai / verbális/ interperszonális / intraperszonális / zenei / téri-vizuális / testi-kinesztetikus / természeti / szakmai
Tehetséggondozás területetehetségazonosítás / tehetségfejlesztés / tehetséggondozás / tehetségtanácsadás / tehetségmenedzsment
Program rövid leírása  A célunk az volt, hogy elősegítsük a természettudományos tehetséggel, érdeklődéssel bíró gyerekek képességeinek kibontakozását, azt. hogy új megvilágításban tekintsenek a környezetszennyezésre és -védelemre, képesek legyenek tapasztalataikat internalizálni, illetve prezentálni, átadni másoknak.
Programunk lényege az volt, hogy tehetséges diákjaink a környezetszennyezést a maga komplexitásában vizsgálják. Felismerjék, hogy a folyamat nemcsak lineáris ok-okozati összefüggés, hanem többirányú (kölcsön)hatások rendszere. Ennek érdekében számos kísérletet végeztünk, olyanokat, melyekre az iskolai órák keretében mind eszköz, mind időhiány miatt nincs lehetőség.
A kísérleti munka jellege indokolta az interaktivitást, az egyéni és közös gondolkodást, az együttműködést egyaránt. A diákok szabad kezet kaptak a kísérletezésben, megismerhették az önállóság fontosságát, a „mire vagyok képes” élményét.
A Környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere projekt keretében több témát is feldolgoztunk, számos kutatást végeztünk. Elsőként a kutatás módszertanával foglalkoztunk. A későbbi foglalkozások során nagy hangsúlyt fektettünk a vízvizsgálatra, így például vizsgáltuk a természetes vizek fizikai, biológiai és kémiai jellemzőit, mértük a vizek pH-ját. Foglalkoztunk a műtrágyák, mosószerek és peszticidek vízinövényekre gyakorolt káros hatásaival. Felderítettük az ember vízhasználati szokásait. Sort kerítettünk a talaj fizikai és biológiai kémiai vizsgálatára, modelleztük az üvegházhatást. Megnéztük, hogy milyen hatást gyakorol a növényekre a talaj sótartalma és a porszennyezés, vizsgáltuk a biodiverzitást. Növényi színanyagokat különítettünk el és vizsgáltuk a biológia eszközeivel.
Várható eredményekA kutatásban résztvevő diákok színvonalas és sokrétű tudásanyagra, tapasztalatra tettek szert, melyet képesek társaik felé is közvetíteni. Reméljük azt is, hogy a programban való részvétel motivációt ad a gyerekeknek a tanuláshoz, növekedett természettudományos érdeklődésük, végezetül sokkal tudatosabban tekintenek az ember és környezetének kapcsolatára, óvják, védik természeti világunkat.
Bemutatóanyag, szakmai segédanyaghttp://www.addeturiskola.hu/wp-content/uploads/2018/11/addetur_mttd17_kiadv%C3%A1ny_v%C3%A9gleges.pdf
Forráshttps://www.addeturiskola.hu/nemzeti-tehetseg-program-2017/
Intézmény neveAddetur Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola
Intézmény címe1022 Budapest Marczibányi tér 3.
E-mail elérhetőségaddetur@baptistaoktatas.hu
Telefonszám+36 1/600-5025
Honlaphttps://www.addeturiskola.hu/

Hozzászólás nem lehetséges