tehetseg

EGYEDÜL NEM MEGY?!

Tehetséggondozó jó gyakorlatok a szakképzésben – a Szakképzési Tehetségsegítő Tanács szakmai kiadványa.

A szakképzéshez kapcsolódóan jelenleg minősített tehetséggondozó munkát 99 intézmény végez, jó gyakorlataik értékes kiindulópontként szolgál(hat)nak azon intézményeknek, ahol kevésbé strukturált még a tehetséggondozó tevékenység. Ezen jó gyakorlatok összegyűjtését és rendszerezését tartjuk elsődleges feladatnak, majd lehetőséget biztosítani a többi intézmény számára, hogy saját diákjaik szükségleteihez, az intézmény specifikumaihoz igazítva adaptálhassák ezeket. A jó gyakorlatok számára kereshető adatbázist hoztunk létre honlapunkon, a tapasztalatok megosztására az SZTST belső kommunikációs platformján is lehetőség nyílik.

Jelen összegző kiadvány csak az első állomása azoknak a sokszínű tehetséggondozó tevékenységeknek a bemutatására, amelyet az elmúlt években személyesen is megtapasztalhattunk. Célunk a gyűjtést tovább folytatni és a szakképző iskolákat arra ösztönözni, hogy meglévő gyakorlataikat minél szélesebb körben bemutassák, ezzel is bátorítva a többi intézményt hasonló programok tervezésére, szervezésére és megvalósítására.

Bízunk abban, hogy minél több szakképző intézmény bekapcsolódik a   Tanács tevékenységébe kérdéseikkel, jó gyakorlataikkal, szakmai tapasztalataikkal, ezáltal is támogatva a szakképzésben megvalósuló tehetséggondozás szervezeti kereteinek és szakmai bázisának növekedését szakmai programok és ajánlások, dokumentumminták, jó gyakorlat adatbázis által.

A kiadvány a Szakképzési Tehetségsegítő Tanács NTP-HTTSZ-21-0017 azonosítószámú, Tehetségmenedzsment a szakképzésben elnevezésű programja keretében a Nemzeti Tehetség Program támogatásával készült.

Cimkék:

Hozzászólás nem lehetséges