digitalis temahat

Digitális Témahét

A Digitális Témahét 2022 programhoz csatlakozó intézmények, pedagógusok számára idén is több pályázati kategória került meghirdetésre: a hagyományosnak tekinthető digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt mellett idén is nyújtható be pályázat a digitális pedagógiai gyakorlatok területén.

A Digitális Témahét ajánlott, kiemelt témái a digitalizáció a 21. században, a digitális írástudás és digitális gyermekvédelem és a mesterséges intelligencia. A digitális eszközökkel segített projektek tervezésekor javasolt szempontok: a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése és bevonása, a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítése, a külhoni magyar pedagógusok és oktatási intézmények bevonása, az intézményen belül történő együttműködések élénkítése, a projektmódszer alkalmazásának kiterjesztésére olyan kollégákra, akik még nem ismerik azt.

Szakképző intézmények által pályázható kategóriák:

I. Pályázat digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt(ek)et megvalósító INTÉZMÉNYEK számára

I/B Szakképzési intézmények részére összesen 1,2 M Ft értékben, az oktatásban hasznosítható digitális eszköz a nyeremény. A kategóriában legfeljebb 3 intézmény díjazható.

A pályázatra olyan – minimum 5 tanórából/foglalkozásból álló – projekteket várunk, amelyek az intézményükön belül több pedagógus részvételével és több osztálynyi tanulóval, egy adott téma, problémafelvetés mentén valósítanak meg, és a projektek dokumentációját elérhetővé teszik az intézmény honlapján. A projekttervsablon használata előnyt jelent a pályázat elbírálása során.

Pályázati kiírás és projektervsablon

Hozzászólás nem lehetséges