tehetsegmenedzsment

A tehetségmenedzsment alapelvei

Komplexitás, tevékenységfókusz, inkluzivitás, rendszerszintű együttműködés és hosszú távú szemlélet, felelősség elve. Milyen kereteket jelöl ki mindez az intézményi tehetségmenedzsment gyakorlatában?

sztst4

Életpályaépítés és tehetséggondozás

Pályára orientálódni egy fejlődési folyamat eredménye, mely során minél többféle területet megismerve a diákok személyiségükhöz, érdeklődésükhöz, képességeikhez illő életpálya építését kezdhetik meg továbbtanulásuk által. Mindez a tehetségkibontakoztatás, az egyéni erősségek felismerése és adekvát használatának segítése kapcsán a tehetséggondozásban is meghatározó szereppel bír.