A Szakképzési Tehetségsegítő Tanács a szakképzésben megvalósuló tehetséggondozás specifikumaira fókuszáló szakmai szervezet, melynek célja a szakképző intézményekben alkalmazható tehetségazonosító és – fejlesztő munka szakmai ajánlásainak kidolgozása, jó gyakorlatok megosztása, az intézményi tehetséggondozó profil kialakításának, megvalósításának támogatása.

A Szakképzési Tehetségsegítő Tanács egy éves előkészítő munka eredményeként 2020-ban alakult. Szakmai alapjait és céljainak indokoltságát egy kutatás előzte meg, mely alapján a szakképzésben dolgozó pedagógusok tehetségképét, a szakképző intézmények tehetséggondozó tevékenységének vizsgálata valósult meg. (Suhajda Csilla Judit – Kovács Mónika: Tehetséggondozás a szakképzésben, HUCER 2020). Ezen eredmények beépítésével kerültek meghatározásra a Szakképzési Tehetségsegítő Tanács célkitűzései.

.

.

Stratégiai célok:

•        támogatni a szakképző intézményekben oktató-nevelő munkát megvalósítók tehetséggondozással kapcsolatos szemléletformálását, ismeretszerzését, módszertani kultúrájának fejlesztését;

•        közvetve elősegíteni a szakképző intézményekben tanuló tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatását és társadalmi hasznosulását;

•        hozzájárulni a tehetségbarát társadalmi kommunikáció megerősítéséhez.

Operatív célok:

•        szakképzési intézmények támogatása komplex tehetségmenedzsment rendszer kialakításában,

•        intézmények támogatása a Tehetségponttá válás és annak minősítési folyamatának lefolytatásában,

•        hozzájárni a tehetségsegítés országos hálózatának fejlesztéséhez, a tehetségbarát társadalmi környezet kialakításához.

Szakmódszertani célok:

•        szakképzés-specifikus tehetséggondozó módszertani ajánlás kidolgozása;

•        tehetségmenedzsment online rendszerének kialakítása és az intézmények számára a zavartalan hozzáférés biztosítása;

•        szakképző intézmények és képviselői számára szakmai tudásmegosztó online és offline alkalmak megszervezése;

•        szakképzés jó gyakorlatainak összegyűjtése, közös adatbázisban hozzáférhetővé tétele.