A PéldaTár összeállításánál törekedtünk arra, hogy az igen sokféle programot egységes szempontok szerint mutassuk be a könnyebb átláthatóság és kereshetőség miatt is. A programot megvalósító intézmény elérhetősége mellett a jó gyakorlatokat csoportosítottuk a program típusa, tehetségterület és tehetséggondozás területe szerint is, ahol releváns volt, az ágazati kapcsolódást is megjelenítettük.

Az intézményi célcsoport igényei és szükségletei, a rendelkezésre álló humán erőforrások alapján az intelligens kereső segítségével kiválaszthatók első lépésben azok a programok, melyeknek az intézményi megvalósítása tervezhető.

A jó gyakorlat adaptációja az alábbi lépésekből áll:

→ Jó gyakorlatok megismerése, releváns programok alapos megismerése.

→ A jó gyakorlatok megvalósításához szükséges erőforrások számbavétele, a különböző jó gyakorlatok által támasztott erőforrásigény mérlegelése.

→ Az intézmény gyakorlatához való illeszkedés vizsgálata.

→ A kiválasztott programhoz kapcsolódóan a megvalósító szakemberek csoportjának kiválasztása. adaptációját megvalósító team felállítása

→ A program részletes megismerése valamennyi érintett számára; a felmerülő kérdések tisztázása.

→ Szakmai felkészülés: szakmai információgyűjtés, a programnak az intézményi specifikumokhoz történő igazítása.

→ Az intézményi megvalósítás előkészítése: tervezés, szervezés, szakmai segédanyagok elkészítése.

→ A tevékenységek megvalósítása, dokumentálása; tapasztalatok rögzítése, reflexiók.

→ Értékelés, hatásvizsgálat

→ Konklúziók megfogalmazása, fenntartás és fejlesztés irányelveinek a meghatározása.