Szakmai program:

Tehetségmenedzsment rendszer kialakítása a szakképző intézményekben

Portfólió mint a tehetségazonosítás és tehetségfejlődés eszköze

2022. május 26. 15.00-18.00

Helyszín: online tér

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.


Jó gyakorlatok a szakképzésben

A Felhívás ITT tekinthető meg.

A tehetséggondozás nem csak a jogszabályokban deklarált kötelezettség, hanem ma már társadalmi igény és közösségi érdek is. A területtel kapcsolatban számos átfogó program és innovatív fejlesztés valósul meg hazánkban, azonban sok esetben a szakképzésben tanuló fiatalok ezekből a lehetőségekből kimaradnak. Mindemellett a szakképző intézményekben zajló tehetséggondozási formák is leginkább a tanult szakmákhoz kötődnek („szakmaspecifikusak”), miközben kevéssé hangsúlyosak az ezektől eltérő tehetségterületek fejlesztése, gondozása.

Ismerje meg Ön is a PéldaTárat,

a Szakképzési Tehetségsegítő Tanács által létrehozott jó gyakorlat gyűjteményt!

A PéldaTárral célunk egy olyan módszertani kiadvány összeállítása, amely célcsoportspecifikusan és tehetségterületenként kínál a gyakorlatban is jól hasznosítható gyakorlatokat és programlehetőséget.

Tovább a Példatárhoz!


Felhívás: Tehetségpont alakítás segítése

A Szakképzési Tehetségsegítő Tanács kiemelt célnak tekinti, hogy a kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásokban működő szakképzési intézmények Tehetségpont-alakítását segítse.

Miért érdemes Tehetségpont működésre jogosultságot szerezni? Tudjon meg többet a témáról!


A tehetségmenedzsment alapelvei

Komplexitás, tevékenységfókusz, inkluzivitás, rendszerszintű együttműködés és hosszú távú szemlélet, felelősség elve. Milyen kereteket jelöl ki mindez az intézményi tehetségmenedzsment gyakorlatában?

A mindennapi pedagógiai gyakorlatba integrált tehetséggondozó munka alapvető feladata a tanulók sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív, rugalmas személyiséggé fejlesztése. A pedagógia tevékenységek célrendszerének involválnia kell, hogy a tehetséghasznosulás megfelelő módjainak azonosítása, lehetőségek szerinti biztosítása a társadalmi felelősségvállalás jegyében történjen meg a nemzeti tehetségvagyon védelme érdekében.

A tehetségtartalékok azonosítása, a releváns tehetséghasznosulási potenciálok nyomon követése biztosítja az átjárhatóság és folyamatosság elvének érvényesítését.


Tehetséggondozás a szakképzésben – kutatás

Tanulmányunkban a szakképzésben megvalósuló tehetséggondozás hazai gyakorlatát vizsgáljuk. Célunk az, hogy feltérképezzük, hogy az egyes szakképző intézmények, tanárok milyen eszközökkel, módszerekkel tudják támogatni a tehetségek kibontakozását, milyen jó gyakorlatok, technikák léteznek ezen a területeken. Kutatásunk eredményeit pedagógusok körében végzett kérdőíves vizsgálatunk és a minősített tehetséggondozó műhelyek programjainak elemzése biztosítják.

Eredményeink rámutatnak arra, hogy tehetség-paradigma felülvizsgálata a szakképzésben hozzájárulhat a nemzeti tehetségvagyon megóvásához, hiszen a tehetség hasznosulása a munkába állással veszi kezdetét. Ily módon a tehetséggondozás nem csak a tehetséges tanuló megalapozott pályadöntését, az életpálya-építés tudatosságát támogathatja, hanem pályaszocializációját is elősegítheti, amely a köznevelés ezen területén különösen hangsúlyosan jelenik meg.

Tanulmány letöltése


Szakképzési Tehetségsegítő Tanács hírlevele

Minden hónapban aktualitások, programajánló, jó gyakorlatok bemutatása, szakirodalmi ajánló a Szakképzési Tehetségsegítő Tanács hírlevelében. Ön se maradjon le róla!

    Az adatkezelési irányelveket megismertem, elfogadom.

    Hírlevelek megtekintése